Shop More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Jounal by SeroDuong
Details

Submitted on
September 2, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
818
Favourites
15 (who?)
Comments
51
×
* Có một sự mượn của s'  Miu nhẹ * 
Trước khi vô vấn đề chính ta vô vấn đề phụ cái nhé :)
 

                              ~     ABOUT ME    ~
- Tên :  Chim
- Tuổi :  13
- Giới tính :  Boy
- IDOL :  Hyomin ( T6 ) , Baekhyun ( E12 ) , Tiffany + Taeyeon ( S9 ) , ......
- Zing :  me.zing.vn/u/hoangphucvanhieu1…;
- Face :  www.facebook.com/hoangphuc.ngu…
-----------------------------------------------------------------------------------
                            ~     Vấn đề chính    ~
- 1 . 
Tớ bức xúc nhiều bạn lắm nhá :( Bộ design onl lúc nào cũng bắt buộc là xấu à  ? Nhiều bạn design ngu bẩm sinh mà c̣n design bằng photoshop onl * chỉ 1 số * ,  khi ra 1 art không ra ǵ lại nói những lư do vớ va vớ vẩn như sau :
1 .  Text răng cưa v́ des onl mà ~
2 .  Blend bằng photoshop online nên chỉ biết zày ~
3 .  Xếp res xấu cũng nói tại des onl 
4 ....... ( Và các thành phần , bẩn bựa , bỉ bựa như khựa như thế  :) )
Và tớ tặng các bạn bỉ bựa trên mấy câu này : 
- Các bạn des sao th́ chịu  vậy . Tại sao phải phải lấy lư do này lư do nọ để tránh khỏi những câu chê bai ? :)
- " Muốn biết phải hỏi , muốn giỏi phải học " :)

- 2 .
- Đạo style qua việc chỉnh sửa PSD .
Thực ra cũng chả có ǵ nhưng tớ cực ghét thể loại này và thể loại này gồm 2 thứ * tớ chỉ ghét 1 loại * :
Lọai 1 : Art người ta bao công sức làm ra mà bạn down về -> sửa chữa chút là được à ? Đem về Blend thêm đổi Text ,  c̣n nhiêu y chang , ...... Tớ cực khinh bỉ thể loại này :)

- Tiếp theo là dùng style giống :
- Cái này là tớ muốn nói tới những bạn chuyên đi bắt người ta .
- Người ta muốn des giỏi hơn , tốt hơn th́ bắt chước tư thôi , làm ǵ mà phải la hét lên xồn xồn lên để chi vậy ? Bạn có biết làm như vậy bạn không mập béo th́ ǵ hơn mà làm cho người ta quê , nhục , buồn , .... không ? :) Bạn dám nói rằng bạn chưa từng bắt chước không ? :) V́ vậy hăy suy nghĩ trước khi làm :">

----------------------------------------------------------------------------------
Và cũng hết rồi :"> Sau đây tớ xin share cho các bạn một số phụ kiện :la: Đừng chê nha :la: Có th́ cảm ơn thôi :D À ! Ai lấy nhớ cmt + fav + wat * nếu được * dùm nha :"> Ai lấy trong im lặng ( hoặc đem đi làm quà share + đồ bán ) th́ nhục như con chó đéo ra cái * beep * ǵ , chó đẻ , chó điên , chó dại , âm binh , khí đụ , tụ h́nh , mất dạy , cô hồn , ....  . Và tặng các bạn = )) : 
Một số png brush * không biết ghi sao mong là đúng * :
- imgur.com/a/0aHAV
1 bộ stock Kim Đậu Đậu :D :
minus.com/mbl5rb8ZY7BQrq
Hết ! Chúc bà con design vui vẻ :D

Add a Comment:
 
:iconparknanie:
Parknanie Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
chim là 2k2 cơ mà===
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Dec 17, 2013
Reply
:icona3ersxsones:
a3ersxsones Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
Ví dụ điển hình : me.zing.vn/jpt/photodetail/son…
                           me.zing.vn/u/flowers9?f=1
Reply
:iconpekitchu:
PeKitChu Featured By Owner Oct 13, 2013  Student
like like like e chỉ được cái nói đúngla-buccaneer-3 
Reply
:iconkye2k:
Kye2k Featured By Owner Sep 16, 2013  Student Interface Designer
" nhục như con chó đéo ra cái * beep * gì , chó đẻ , chó điên , chó dại , âm binh , khí đụ , tụ hình , mất dạy , cô hồn , ....  ."
- Dùng từ đỉnh thậc =)))
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Sep 17, 2013
 .....
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Sep 8, 2013  Student Artist
thím, cho hỏi phát
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Sep 8, 2013
noi
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Sep 8, 2013  Student Artist
*chỉ lên JN* nói t đấy à :3
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Sep 8, 2013
khúc nào
Reply
Add a Comment: